Thuisverpleging Ieper logo

Onze missie

Behoeftes van de patiënt als uitgangspunt

Bij Thuisverpleging Ieper staat een persoonlijke aanpak centraal. We vinden het belangrijk dat onze tussenkomst uitsluitend positieve verandering teweegbrengt. Daarom houden we rekening met het dagritme van onze patiënten.

We springen discreet om met de kennis die we uit medische dossiers of individuele gesprekken halen; u kan ervan op aan dat we ons beroepsgeheim serieus nemen.

Persoonlijke aanpak
lightgreen
lightgreen
Zorgopvolging
lightgreen
lightgreen

Zorg, veiligheid & psychisch welzijn​

Om u van een optimale dienstverlening te verzekeren, berust onze visie op drie belangrijke pijlers:

  • Aandacht besteden aan psychische & sociale aspecten
    Onze professionele houding laat ruimte voor een spontane babbel. De gespreksonderwerpen variëren van alledaagse bezigheden tot psychologische of sociale problemen die u ervaart. We bieden een luisterend oor en doen wat we kunnen om uw toestand in diverse opzichten te verbeteren.
  • Medische & verpleegkundige handelingen correct uitvoeren
    Onze zorg stemmen we daarbij op de individuele noden van de patiënt af.
  • Veiligheid garanderen
    We waken te allen tijde over de veiligheid van zowel zorgbehoevenden als ons eigen team.

Verder proberen we een vlot contact met uw behandelend arts en andere zorgverleners tot stand te brengen. Op die manier verkrijgen we een compleet beeld van de situatie en zien we essentiële informatie niet over het hoofd.